Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλιππησιουσ 2:1 Habrit Hakhadasha Haderekh (TR1624)

ει τις ουν παρακλησις εν χριστω ει τι παραμυθιον αγαπης ει τις κοινωνια πνευματος ει τινα σπλαγχνα και οικτιρμοι

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλιππησιουσ 2

Θέα Προσ Φιλιππησιουσ 2:1 σε αυτό το πλαίσιο