Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 2:7 Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΓΚΡΙΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (NTPT)

ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ᾽ ἀγγέλους, δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 2

Θέα Προσ Εβραιουσ 2:7 σε αυτό το πλαίσιο