Καινή Διαθήκη

Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΓΚΡΙΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (NTPT)

κεφάλαια

  1. 1
  2. 2
  3. 3