Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 14:17 Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΓΚΡΙΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (NTPT)

οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ· οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 14

Θέα Κατα Ματθαιον 14:17 σε αυτό το πλαίσιο