Καινή Διαθήκη

Κατα Μαρκον 14:52 Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΓΚΡΙΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (NTPT)

ὁ δὲ καταλιπὼν τὴν σινδόνα γυμνὸς ἔφυγεν ἀπ᾿ αὐτῶν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Μαρκον 14

Θέα Κατα Μαρκον 14:52 σε αυτό το πλαίσιο