Καινή Διαθήκη

Κατα Λουκαν 18:26 Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΓΚΡΙΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (NTPT)

εἶπον δὲ οἱ ἀκούσαντες· καὶ τίς δύναται σωθῆναι;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Λουκαν 18

Θέα Κατα Λουκαν 18:26 σε αυτό το πλαίσιο