Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 6:18 Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΓΚΡΙΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (NTPT)

ἥ τε θάλασσα ἀνέμου μεγάλου πνέοντος διηγείρετο.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 6

Θέα Κατα Ιωαννην 6:18 σε αυτό το πλαίσιο