Καινή Διαθήκη

Ιουδα 1:22 Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΓΚΡΙΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (NTPT)

καὶ οὓς μὲν ἐλεεῖτε διακρινόμενοι,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιουδα 1

Θέα Ιουδα 1:22 σε αυτό το πλαίσιο