Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ωσηε 8:5 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Tο μοσχάρι σου τους απέρριψε, Σαμάρεια· ο θυμός μου άναψε εναντίον τους· μέχρι πότε δεν θα μπορέσουν να καθαριστούν;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ωσηε 8

Θέα Ωσηε 8:5 σε αυτό το πλαίσιο