Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ωσηε 8:6 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι αυτό, βέβαια, έγινε από τον Iσραήλ· ο τεχνίτης το έκανε· επομένως, αυτό δεν είναι Θεός· το μοσχάρι, λοιπόν, της Σαμάρειας θα γίνει συντρίμμια.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ωσηε 8

Θέα Ωσηε 8:6 σε αυτό το πλαίσιο