Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ωσηε 7:8 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

O Eφραΐμ, αυτός ανακατεύτηκε μαζί με τους λαούς· ο Eφραΐμ είναι σαν σταχτόψωμο, που δεν γυρίστηκε.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ωσηε 7

Θέα Ωσηε 7:8 σε αυτό το πλαίσιο