Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ωσηε 7:9 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Ξένοι κατέφαγαν τη δύναμή του, και αυτός δεν το γνωρίζει.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ωσηε 7

Θέα Ωσηε 7:9 σε αυτό το πλαίσιο