Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ωσηε 7:10 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι η υπερηφάνεια του Iσραήλ μαρτυρεί μπροστά του· και δεν επιστρέφουν προς τον Kύριο τον Θεό τους, ούτε τον ζητούν, για όλα αυτά.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ωσηε 7

Θέα Ωσηε 7:10 σε αυτό το πλαίσιο