Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Σοφονιασ 3:8 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Γι’ αυτό, να με προσμένετε, λέει ο Kύριος, μέχρι την ημέρα κατά την οποία σηκώνομαι για λεηλασία·επειδή, η απόφασή μου είναι να συγκεντρώσω όλα τα έθνη, νασυναθροίσω τα βασίλεια, να ξεχύσω επάνω τους την αγανάκτησή μου, όλη την έξαψη της οργής μου·επειδή, ολόκληρη η γη θα καταναλωθεί από τη φωτιά τού ζήλου μου.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Σοφονιασ 3

Θέα Σοφονιασ 3:8 σε αυτό το πλαίσιο