Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Σοφονιασ 3:9 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Δεδομένου ότι, τότε θα αποκαταστήσω στους λαούς γλώσσα καθαρή, ώστε όλοι να επικαλούνται το όνομα του Kυρίου, να τον δουλεύουν κάτω από έναν ζυγό.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Σοφονιασ 3

Θέα Σοφονιασ 3:9 σε αυτό το πλαίσιο