Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Σοφονιασ 1:7 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Σώπα μπροστά στον Kύριο τον Θεό, επειδή είναι κοντά η ημέρα τού Kυρίου·δεδομένου ότι, ο Kύριος ετοίμασε θυσία, διόρισε τους προσκεκλημένους του.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Σοφονιασ 1

Θέα Σοφονιασ 1:7 σε αυτό το πλαίσιο