Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Σοφονιασ 1:8 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι κατά την ημέρα τής θυσίας τού Kυρίου, θα εκδικηθώ τους άρχοντες, και τα παιδιά τού βασιλιά, και όλους εκείνους που είναι ντυμένοι με ξένα ενδύματα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Σοφονιασ 1

Θέα Σοφονιασ 1:8 σε αυτό το πλαίσιο