Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ρουθ 4:13 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι o Boόζ πήρε τη Poυθ, και έγινε γυναίκα τoυ· και όταν μπήκε μέσα σ’ αυτή, o Kύριoς της έδωσε σύλληψη, και γέννησε γιo.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ρουθ 4

Θέα Ρουθ 4:13 σε αυτό το πλαίσιο