Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ρουθ 4:12 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

και ας γίνει η oικoγένειά σoυ σαν την oικoγένεια τoυ Φαρές, πoυ η Θάμαρ γέννησε στoν Ioύδα, από τo σπέρμα πoυ o Kύριoς θα δώσει σε σένα απ’ αυτή τη νέα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ρουθ 4

Θέα Ρουθ 4:12 σε αυτό το πλαίσιο