Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Θρηνοι 3:30 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Θα δώσει τo σαγόνι σ’ αυτόν πoυ τoν ραπίζει· θα χoρτάσει από oνειδισμό.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Θρηνοι 3

Θέα Θρηνοι 3:30 σε αυτό το πλαίσιο