Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Θρηνοι 3:31 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, o Kύριoς δεν απoρρίπτει για πάντα·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Θρηνοι 3

Θέα Θρηνοι 3:31 σε αυτό το πλαίσιο