Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Οβδιου 1:6 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Πώς εξερευνήθηκε ο Hσαύ! Aποκαλύφθηκαν οι κρυψώνες του!

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Οβδιου 1

Θέα Οβδιου 1:6 σε αυτό το πλαίσιο