Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Οβδιου 1:7 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Όλοι οι άνδρες τής συμμαχίας σου σε συνόδευσαν μέχρι το όριό σου· οι άνθρωποι, που ήσαν μαζί σου με ειρήνη, σε απάτησαν, και υπερίσχυσαν εναντίον σου· αυτοί που έτρωγαν το ψωμί σου, έβαλαν ενέδρες από κάτω σου· δεν υπάρχει σ’ αυτόν σύνεση.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Οβδιου 1

Θέα Οβδιου 1:7 σε αυτό το πλαίσιο