Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ναουμ 3:12 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Όλα τα οχυρώματά σου θα είναι σαν συκιές με τα πρωτοφανή τους σύκα· αν σειστούν, θα πέσουν βέβαια στο στόμα εκείνου που τρώει.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ναουμ 3

Θέα Ναουμ 3:12 σε αυτό το πλαίσιο