Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ναουμ 3:13 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Δες, ο λαός σου είναι ανάμεσά σου γυναίκες· οι πύλες τής γης σου θα είναι ολοκληρωτικά ανοιγμένες στους εχθρούς σου· η φωτιά θα καταφάει τούς μοχλούς σου.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ναουμ 3

Θέα Ναουμ 3:13 σε αυτό το πλαίσιο