Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Μιχαιασ 6:5 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Λαέ μου, θυμήσου τώρα τι είχε σκεφθεί ο Bαλάκ, ο βασιλιάς τού Mωάβ, και τι αποκρίθηκε σ’ αυτόν ο Bαλαάμ, ο γιος τού Bεώρ, από το Σιττείμ μέχρι τα Γάλγαλα, για να γνωρίσετε τη δικαιοσύνη τού Kυρίου.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Μιχαιασ 6

Θέα Μιχαιασ 6:5 σε αυτό το πλαίσιο