Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Μιχαιασ 6:6 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Mε τι θάρθω μπροστά στον Kύριο, να προσκυνήσω μπροστά στον ύψιστο Θεό; Θάρθω μπροστά του με ολοκαυτώματα, με χρονιάρικα μοσχάρια;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Μιχαιασ 6

Θέα Μιχαιασ 6:6 σε αυτό το πλαίσιο