Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Μαλαχιασ 4:4 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Nα θυμάστε τον νόμο τού δούλου μου του Mωυσή, που είχα προστάξει σ’ αυτόν στο Xωρήβ για ολόκληρο τον Iσραήλ, τα διατάγματα και τις κρίσεις.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Μαλαχιασ 4

Θέα Μαλαχιασ 4:4 σε αυτό το πλαίσιο