Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Μαλαχιασ 4:5 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Προσέξτε, εγώ θα σας στείλω τον Hλία τον προφήτη, πριν έρθει η ημέρα τού Kυρίου, η μεγάλη και επιφανής·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Μαλαχιασ 4

Θέα Μαλαχιασ 4:5 σε αυτό το πλαίσιο