Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιωηλ 2:23 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι, τα παιδιά τής Σιών, να χαίρεστε, και να ευφραίνεστε στον Kύριο τον Θεό σας·επειδή, σας έδωσε την πρώιμη βροχή έγκαιρα, και θα βρέξει σε σας βροχή πρώιμη και όψιμη, όπως πρωτύτερα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωηλ 2

Θέα Ιωηλ 2:23 σε αυτό το πλαίσιο