Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιωηλ 2:22 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Nα μη τρομάζετε, κτήνη τής πεδιάδας· επειδή, οι βοσκές τής ερήμου βλασταίνουν,επειδή, το δέντρο φέρνει τον καρπό του, η συκιά και η άμπελος βγάζουν τη δύναμή τους.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωηλ 2

Θέα Ιωηλ 2:22 σε αυτό το πλαίσιο