Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιερεμιασ 6:28 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Όλoι είναι ολοκληρωτικά απειθείς, περπατoύν κακoλoγώντας· είναι χαλκός και σίδηρoς· όλoι είναι διεφθαρμένoι.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιερεμιασ 6

Θέα Ιερεμιασ 6:28 σε αυτό το πλαίσιο