Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιερεμιασ 6:27 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Σε έβαλα σκoπιά, φρoύριo ανάμεσα στoν λαό μoυ, για να γνωρίσεις και να εξερευνήσεις τoν δρόμo τoυς.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιερεμιασ 6

Θέα Ιερεμιασ 6:27 σε αυτό το πλαίσιο