Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Εσδρασ (Ή Β΄ Εσδρασ) 9:10 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Aλλά, τώρα, Θεέ μας, τι θα πούμε ύστερα απ’ αυτά; Eπειδή, εγκαταλείψαμε τα προστάγματά σου,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Εσδρασ (Ή Β΄ Εσδρασ) 9

Θέα Εσδρασ (Ή Β΄ Εσδρασ) 9:10 σε αυτό το πλαίσιο