Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Εσδρασ (Ή Β΄ Εσδρασ) 9:11 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

που πρόσταξες διαμέσου των δούλων σου των προφητών, λέγοντας: H γη, μέσα στην οποία μπαίνετε για να την κληρονομήσετε, είναι γη μολυσμένη με τον μολυσμό των λαών των τόπων, με τα βδελύγματά τους, που τη γέμισαν από την μιαν άκρη ως την άλλη με τις ακαθαρσίες τους.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Εσδρασ (Ή Β΄ Εσδρασ) 9

Θέα Εσδρασ (Ή Β΄ Εσδρασ) 9:11 σε αυτό το πλαίσιο