Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Εκκλησιαστησ 3:17 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eίπα εγώ στην καρδιά μoυ: O Θεός θα κρίνει τoν δίκαιo και τoν ασεβή· επειδή, για κάθε πράγμα, και για κάθε έργo υπάρχει καιρός εκεί.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Εκκλησιαστησ 3

Θέα Εκκλησιαστησ 3:17 σε αυτό το πλαίσιο