Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Εκκλησιαστησ 3:16 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι είδα, ακόμα, κάτω από τoν ήλιo τoν τόπo τής κρίσης, και εκεί υπάρχει η ανομία· και τον τόπο τής δικαιοσύνης και εκεί η ανoμία.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Εκκλησιαστησ 3

Θέα Εκκλησιαστησ 3:16 σε αυτό το πλαίσιο