Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Δανιηλ 7:11 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Θωρούσα τότε, εξαιτίας τής φωνής των μεγάλων λόγων, που μιλούσε το κέρας, θωρούσα μέχρις ότου θανατώθηκε το θηρίο, και το σώμα του απολέστηκε και δόθηκε σε καύση φωτιάς.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Δανιηλ 7

Θέα Δανιηλ 7:11 σε αυτό το πλαίσιο