Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Δανιηλ 7:10 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Ποταμός φωτιάς έβγαινε και διαχεόταν από μπροστά του. Xίλιες χιλιάδες τον υπηρετούσαν, και μύριες μυριάδες παραστέκονταν μπροστά του· το κριτήριο κάθησε, και τα βιβλία ανοίχτηκαν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Δανιηλ 7

Θέα Δανιηλ 7:10 σε αυτό το πλαίσιο