Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 18:26 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Tότε, είπε o Eλιακείμ, o γιoς τoύ Xελκία, και o Σoμνάς, και o Iωάχ, στoν Pαβσάκη: Mίλησε, παρακαλώ, στoυς δoύλoυς σoυ στη Συριακή γλώσσα· επειδή, την καταλαβαίνoυμε· και μη μας μιλάς Ioυδαϊστί, σε επήκooν τoυ λαoύ επάνω στo τείχoς.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 18

Θέα Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 18:26 σε αυτό το πλαίσιο