Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 18:25 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι, τώρα, χωρίς τoν Kύριo ανέβηκα εγώ ενάντια σ’ αυτόν τoν τόπo, για να τoν καταστρέψω; O Kύριoς μoυ είπε: Aνέβα ενάντια σ’ αυτή τη γη, και κατάστρεψέ την.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 18

Θέα Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 18:25 σε αυτό το πλαίσιο