Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αριθμοι 6:8 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Όλες τις ημέρες τής αφιέρωσής του είναι άγιος στον Kύριο.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αριθμοι 6

Θέα Αριθμοι 6:8 σε αυτό το πλαίσιο