Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αριθμοι 6:7 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Δεν θα μολυνθεί για τον πατέρα του ή για τη μητέρα του, για τον αδελφό του ή για την αδελφή του, όταν πεθάνουν· επειδή, η αφιέρωσή του στον Θεό βρίσκεται επάνω στο κεφάλι του.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αριθμοι 6

Θέα Αριθμοι 6:7 σε αυτό το πλαίσιο