Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αγγαιοσ 1:3 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι έγινε λόγος τού Kυρίου διαμέσου τού προφήτη Aγγαίου, λέγοντας:

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αγγαιοσ 1

Θέα Αγγαιοσ 1:3 σε αυτό το πλαίσιο