Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αγγαιοσ 1:4 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eίναι καιρός σε σας, να κατοικείτε εσείς σε σπίτια με ξύλινες επενδύσεις, ενώ αυτός ο οίκος να είναι έρημος;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αγγαιοσ 1

Θέα Αγγαιοσ 1:4 σε αυτό το πλαίσιο