Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αββακουμ 1:10 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι θα περιπαίζουν τούς βασιλιάδες, και οι άρχοντες θα είναι σ’ αυτούς παιχνίδι·θα κοροϊδεύουν κάθε οχύρωμα· επειδή, θα επισωρεύσουν χώμα, και θα το κυριεύσουν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αββακουμ 1

Θέα Αββακουμ 1:10 σε αυτό το πλαίσιο