Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αββακουμ 1:9 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

όλοι θάρθουν για αρπαγή·η όψη των προσώπων τους είναι σαν τον ανατολικό άνεμο, και θα συγκεντρώσουν τούς αιχμαλώτους σαν άμμο.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αββακουμ 1

Θέα Αββακουμ 1:9 σε αυτό το πλαίσιο