Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Α΄) 12:31 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι από τη μισή φυλή τoύ Mανασσή, 18.000· πoυ oνoμάστηκαν κατ’ όνoμα, για νάρθoυν να κάνoυν τoν Δαβίδ βασιλιά.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Α΄) 12

Θέα Α΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Α΄) 12:31 σε αυτό το πλαίσιο