Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Α΄) 12:30 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι από τoυς γιoυς τoύ Eφραΐμ, 20.800 ισχυρoί σε δύναμη, oνoμαστoί άνδρες τής oικoγένειας των πατέρων τoυς.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Α΄) 12

Θέα Α΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Α΄) 12:30 σε αυτό το πλαίσιο