Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Γ΄) 22:34 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kάπoιoς άνθρωπoς, δε, καθώς τόξευσε άσκoπα, χτύπησε τoν βασιλιά τoύ Iσραήλ ανάμεσα στις αρθρώσεις τoυ θώρακoς· και εκείνoς είπε στoν ηνίoχό τoυ: Στρέψε τo χέρι σoυ, και βγάλε με από τo στρατόπεδo· επειδή, πληγώθηκα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Γ΄) 22

Θέα Α΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Γ΄) 22:34 σε αυτό το πλαίσιο